Toimitusehdot palveluntuottajille “alakauppiaille”

Näissä toimitusehdoissa kuvataan maksu- ja toimitustavat sekä käyttöehdot palveluntuottaja-“alakauppiaille”. Ehdot koskevat alunen.fi-osoitteessa olevaa digitaalista palvelualustaa: shop-in-shop-kauppapaikkaa. Ehdot ovat voimassa 1.4.2021 alkaen.

Palveluntarjoaja ja palvelun kuvaus

Palvelun tuottaa Alunen Oy (jäljempänä “pääkauppias”), y-tunnus: 3020550-9 ja postiosoite: Häikiönmäentie 274, 87950 Kuluntalahti. Alunen tuottaa ns. muita palveluita liike-elämälle tarjoamalla shop-in-shop-kauppapaikan liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin palveluntuottajille. Kauppapaikassa eri yritykset ja yleishyödylliset yhteisöt voivat myydä palveluita, fyysisiä tuotteita ja digitaalisia tuotteita.  Kauppapaikassa tuotteitaan myyviä yrityksiä ja yhteisöjä kutsutaan palveluntuottajiksi (jäljempänä “alakauppias”). “Alakauppiaana” voi toimia yritys tai yhteisö, jolla on suomalainen y-tunnus.  “Pääkauppias” ei ole kauppojen osapuoli, vaan kaupan sopiminen on “alakauppiaan” ja asiakkaan välinen asia kaikissa tilanteissa. “Alakauppias” on itse vastuussa liiketoimintansa toteuttamisesta mm. alv-verotus ja kuluttajille annettavien tietojen riittävyys ja oikeellisuus.  

Kauppapaikan käyttö edellyttää “alakauppiaan” rekisteröitymistä. “Pääkauppias” voi oman harkintansa perusteella olla hyväksymättä “alakauppiasta” palveluntuottajaksi kauppapaikkaan. “Pääkauppias” voi oman harkintansa perusteella estää “alakauppiasta” julkaisemasta jotakin tuotetta myyntiin. “Alakauppiaiden” ja heidän tuotteidensa tulee sopia liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin teemaan. “Alakauppiaiden” tulee itse huolehtia ja vastata siitä, että toimitusehdot on asetettu asiakkaan näkyville asiaan kuuluvalla tavalla. “Pääkauppiaalla” on oikeus estää “alakauppiaan” tuotteiden julkaisu ja poistaa “alakauppias” palvelusta, mikäli hän ei noudata käyttöehtoja, lakia tai hyvää tapaa. “Pääkauppiaalla” on oikeus huomauttaa mahdollisista “alakauppiaan” toiminnan puutteista. “Pääkauppiaalla” ei kuitenkaan ole mitään  velvollisuutta eikä vastuuta tarkistaa “alakauppiaan” toiminnan oikeellisuutta.

“Pääkauppiaalla” on oikeus ottaa tilapäisesti palvelu pois käytöstä esim. päivityksen, huollon, asennuksen tmv. syyn vuoksi. “Pääkauppiaalla” on oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa palvelun osia tai työkaluja. “Pääkauppiaalla” on oikeus muuttaa mahdollisia palvelun osia tai työkaluja maksullisiksi. “Pääkauppiaalla” on oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen ja ylläpitäminen joko kokonaan tai osittain.

“Pääkauppias” ei vastaa palvelun käyttämiseen tai siinä mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, vikojen tai katkosten aiheuttamista vahingoista. “Pääkauppias” ei ole korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät palveluun tai sen käyttämiseen.            

Tilaaminen

Alunen.fi-kauppapaikassa myytävien tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. “Alakauppiailla” on oikeus omien tuotteidensa hintojen ja mahdollisten toimituskulujen muutoksiin. Tuotteet ostetaan siirtämällä ne ostoskoriin ja suorittamalla maksu verkkomaksupalvelussa. Verkkokoulutusten ja verkkokurssien käyttö yleensä edellyttää asiakastilin rekisteröimistä. Ostettuaan kauppapaikasta asiakkaan edellytetään tutustuneen ja hyväksyneen “alakauppiaan” kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin. “Alakauppiaan” on asetettava toimitusehdot näkyville kauppasivulleen rekisteröitymisen yhteydessä valitsemassa osoitteessa alunen.fi/kauppa/xxx. Kun asiakas on hyväksynyt shop-in-shop-kauppapaikassa olevan tarjouksen, sitova sopimus on syntynyt. Tarjous on hyväksytty silloin, kun asiakas on siirtänyt tuotteen ostoskoriin ja maksanut sen maksupalvelussa. Kauppapaikassa voi myydä palveluita, fyysisiä ja digitaalisia tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille.

“Alakauppias” vastaa itse kokonaisuudessaan siitä, että kauppasivullaan olevat tiedot sekä tuotekuvaukset ovat oikeelliset, virheettömät ja noudattavat lakia ja hyvää tapaa. 

“Pääkauppiaan” ja “alakauppiaan” välinen sopimus tulee voimaan “alakauppiaan” hyväksyessä käyttöehdot rekisteröitymisen tai palvelupaketin oston yhteydessä kassalla. 

“Pääkauppiaan” ja “alakauppiaan” välisen sopimuksen päättyessä tulee “alakauppiaan” poistaa tallentamansa aineisto ja “pääkauppias” sulkee “alakauppiastilin”.  

 Tilausvahvistus

Maksutapahtuman jälkeen lähetetään tilausvahvistus asiakkaan sähköpostiin. Tilauksen tiedot käyvät ilmi vahvistuksesta.

 Toimitustavat, -aika ja -kulut 

“Alakauppiaan” on asetettava toimitus- ja maksuehdot kauppasivulleen “toimitusehdot”-välilehdelle, jossa ne ovat asiakkaiden nähtävillä. “Alakauppias” itse vastaa kokonaisuudessaan tarjoamiensa palveluiden tai tuotteiden toteutuksesta, toimituksesta ja siitä, että toimitusehdot ovat asianmukaisesti saatettu asiakkaan nähtäville.  

“Pääkauppias” ja “alakauppias” eivät vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. “Alakauppiaat” tiedottavat kauppasivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Maksuehdot ja kauppiassopimus maksupalveluntarjoajan kanssa 

Maksunvälityspalveluna toimii Checkout, jonka maksuehdot löytyvät tästä: linkki. Myydäkseen alunen.fi-kauppapaikassa kukin “alakauppias” tekee kauppiassopimuksen Checkout Finland Oy:n kanssa Alunen.fi-palveluun. Rekisteröitymisen yhteydessä palveluntuottaja toimittaa y-tunnuksen. “Pääkauppias” toimeenpanee kauppiassopimuksen tekemisen Checkout Finland Oy:n kanssa, minkä jälkeen sopimuksen teko on Checkout Finland Oy:n ja “alakauppiaan” välinen asia. Kun kauppiassopimus on voimassa, kytkee “pääkauppias” myyntikanavan päälle kauppapaikkaan. Huom! Checkout muuttuu Paytrailiksi 5.10.2021 alkaen. 

Mikäli verkkokurssialustan käytöstä on sovittu prosentuaalinen osuus maksutapahtumasta provision muodossa, ja “alakauppias” myy kurssituotettaan ilmaiseksi Alusen kauppapaikassa tai x-hintaan muualla, laskuttaa “pääkauppias” provision sen hetkisen kurssihinnan mukaisesti.       

Asiakaspalvelu

Asiakas voi ottaa yhteyden “alakauppiaaseen”  kauppasivulta löytyvällä “Yhteydenotto”-lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostitse. “Alakauppiaan” on itse asetettava yhteystietonsa (puh. ja email) kauppasivulleen asiakkaan nähtäville. “Alakauppias” itse vastaa siitä, että yhteystiedot ovat näkyvillä asianmukaisella tavalla.

Ostamiseen liittyen asiakas voi olla yhteydessä kauppapaikan ylläpitäjän Alunen Oy:n asiakaspalveluun puhelimitse 045 7833 3378, sähköpostitse asiakaspalvelu(at)alunen.fi ja alunen.fi-sivustolla olevan chat-palvelun kautta.

“Alakauppias” voi olla yhteydessä palveluntarjoajaan puhelimitse 045 7833 3378, sähköpostitse asiakaspalvelu(at)alunen.fi, anne.karhu(at)alunen.fi ja alunen.fi-sivustolla olevan chat-palvelun kautta.

Peruuttamisoikeus

“Alakauppiaat” vastaavat itse peruuttamisoikeudesta, siihen liittyvistä käytänteistä ja tiedottamisesta asiakkaille kauppasivullaan alunen.fi-osoitteessa.

Jos “alakauppias” on pyytänyt “pääkauppiaalta” palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan (14 vrk)  päättymistä, asiakkaan on maksettava palveluntuottajalle (Alunen Oy) peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus.

Peruuttamisen vaikutukset

“Alakauppiaat” vastaavat peruuttamisoikeudesta, käytänteistä ja tiedottamisesta asiakkailleen rekisteröitymisen yhteydessä luomalla kauppasivulla alunen.fi-osoitteessa. Palautus suoritetaan sillä maksutavalla, jota on käytetty alkuperäisessä liiketoimessa.

Erimielisyydet

“Alakauppiaan” ja asiakkaan väliset mahdolliset ristiriitatilanteet ja niiden sopiminen ovat kaupan osapuolten (“alakauppias” ja asiakas) vastuulla. “Pääkauppiaan” ja “alakauppiaan” väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti sovittelemaan ja ratkaisemaan neuvottelemalla. Sopijaosapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli oleellisesti rikkoo sopimusehtoja eikä kohtuullisen määräajan puitteissa ole korjannut sopimusrikkomustaan. Sopijaosapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti. 

Luottamuksellisuus 

“Pää-” ja “alakauppias” sitoutuvat pitämään luottamuksellisina aineistot ja tiedot, jotka on sellaisiksi ymmärrettävä. Luottamuksellisia tietoja ovat muun muassa liike- ja ammattisalaisuudet.  

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus alustalle ladattuun aineistoon kuuluu sen tekijälle ja “alakauppiaille”. “Pääkauppiaalla” on oikeus käyttää “alakauppiaan” lataamaa, julkisesti näkyvää, materiaalia kauppapaikan markkinoinnissa ja “alakauppiaan” myynnin edistämisessä. Tällöin “pääkauppias” mainitsee tekijän hyvän tavan mukaisesti. Kun “pääkauppiaan” ja “alakauppiaan” välinen sopimus päättyy, tulee “alakauppiaan” poistaa alustalle tallentamansa aineisto ja materiaali.
 
“Alakauppiaan” velvollisuutena on huolehtia palveluiden tuottamisessa tarvitsemiensa lupien hankinnasta ja mahdollisten kolmansien tahojen aineistojen käytöstä. “Alakauppias” vastaa siitä, että sillä on tämän sopimuksen edellyttämät oikeudet materiaalissaan käyttämäänsä aineistoon ja että materiaali tai sen käyttäminen tämän sopimuksen edellyttämiin tarkoituksiin ei miltään osin loukkaa kolmannen tekijänoikeutta tai muuta tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta eikä muuta immateriaalioikeutta.         

Toimitusehtojen päivittäminen

“Pääkauppias” pyrkii tiedottamaan “alakauppiaita” mahdollisista muutoksista ja palvelun käyttökatkoksista etukäteen sopivaksi katsomallaan tavalla. “Pääkauppias” voi yksipuolisesti muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla siitä “alakauppiaille”. Jatkamalla palvelun käyttöä “alakauppiaan” katsotaan hyväksyvän muutokset.

 

  

© All rights reserved. Alunen Oy.

Alunen Oy
Logo
Shopping cart