Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

22.4.2020

Tällä selosteella informoidaan rekisteröityjä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä 

Alunen Oy  

Yhteystiedot:
Häikiönmäentie 274
87950 Kuluntalahti  

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:  

Alunen Oy / Anne Karhu 
Häikiönmäentie 274
87950 Kuluntalahti  
puh. 045 7833 3378  
asiakaspalvelu(at)alunen.fi 

2. Rekisteröidyt 

Rekisterissä ovat asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: 

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. lomakkeella kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • tuotteen tai palvelutuotteen toimittaminen ja tuottaminen
 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen 

 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

 Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite 
 • sähköposti 
 • puhelinnumero 

 Asiakastiedot 

 • tiedot ostetuista tuotteista tai palveluista 

 5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu(at)alunen.fi.  

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:  

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Alunen Oy:n ulkopuolelle.  

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

 

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: 

 • Mailchimp©-uutiskirjeohjelma (Rocket Science Group)

 

8. Käsittelyn kesto 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa 
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.  

 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Ostettaessa tuotteita tai palvelutuotteita alunen.fi-kauppapaikan kauppiaalta (“alakauppias”), ovat asiakkaan antamat tiedot “alakauppiaan” saatavilla. “Alakauppias” saa käyttää tietoja vain kohdassa kolme (3) kuvattuihin tarkoituksiin.    

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

© All rights reserved. Alunen Oy.

Alunen Oy
Logo
Shopping cart