Alunen Oy:n järjestämien messutapahtumien yleiset sopimusehdot

Alunen Oy:n järjestämien messutapahtumien yleiset sopimusehdot

Palvelun tuottaa Alunen Oy (y-tunnus: 3020550-9 ja postiosoite: Häikiönmäentie 274, 87950 Kuluntalahti). Jäljempänä Alunen Oy:stä käytetään nimitystä “messujärjestäjä”. Palvelutuotteista käytetään jäljempänä yleisnimitystä “tuotteet”. 

Näytteilleasettajat ja myytävät tuotteet

Näytteilleasettajina voivat olla palveluntuottajat, jotka tuottavat tapahtuman teeman ja tuotekategorioiden mukaisia tuotteita. Näytteilleasettajilla on oltava suomalainen y-tunnus. Näytteilleasettaja vastaa siitä, että tuotteidensa mahdollisesti edellyttämät viranomais- ja muut luvat ovat asianmukaisia ja voimassa. Näytteilleasettaja vastaa myös siitä, että tuotteiden näytteille asettamisella ja myynnillä ei rikota lakia eikä kolmannen osapuolen oikeuksia.

Myyntipaikan varaus, maksuehdot ja tilausvahvistus

Myyntipaikka tarkoittaa kauppasivua messujärjestäjän alustalla. Näytteilleasettaja varaa myyntipaikan asettamalla myyntipaikkatuotteen ostoskoriin messujärjestäjän verkkokaupassa. Kassalla näytteilleasettaja antaa yrityksen tiedot, rekisteröityy käyttäjäksi ja kertoo “Lisätiedot”-kohdassa, minkä teeman ympärille myyntipaikka on aikomus tehdä ja millaisia tuotteita asettaa myyntiin. Klikkaa kassalla “Pyydä vahvistusta”, jonka jälkeen messujärjestäjä vahvistaa tai hylkää varauksen oman harkintansa perusteella. 

Messujärjestäjä vahvistaa myyntipaikan varauksen tilausvahvistuksella, joka on molempia osapuolia sitova. Tilausvahvistusta ei palauteta järjestäjälle allekirjoitettuna. Hyväksytyn varauksen jälkeen näytteilleasettaja saa ohjeen maksusuoritusta varten. Onnistuneen maksusuorituksen jälkeen messujärjestäjä kysyy sähköpostitse näytteilleasettajalta, mikä url-osoite myyntipaikalle asetetaan. Myyntipaikkojen url-osoitteet ovat muotoa: alunen.fi/kauppa/yrityksen nimi.   

Mikäli näytteilleasettaja haluaa vaihtaa kalliimpaan näytteilleasettajapakettiin, on muutosehdotus tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: asiakaspalvelu(at)alunen.fi. Alunen Oy laskuttaa erotuksen.   

Näytteilleasettaja ei saa ilman messujärjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai luovuttaa edelleen myyntipaikkaansa tai sen osaa. Myyntipaikka on vain yhden y-tunnuksellisen toimijan käytössä. Näytteilleasettaja voi lisätä henkilökuntaansa max. neljä (4) luonnollista henkilöä, jotka voivat ylläpitää päämiehen myyntipaikkaa. Näytteilleasettaja asettaa nämä henkilöt itse kaupan hallinnan asetuksista. Näytteilleasettaja on itse vastuussa kyseisten henkilöiden toiminnasta.

Myyntipaikan käyttöönotto ja käyttö

Kun maksusuoritus on toteutunut, messujärjestäjä lähettää näytteilleasettajalle sähköpostitse tiedot myyntipaikan url-osoitteesta, antaa pääsyoikeuden messuvalmennus-kurssimateriaaliin ja kutsuu suljettuun Facebook-ryhmään. Näytteilleasettaja vastaa itse myyntipaikan (kauppasivun) laadinnasta, sen päivittämisestä ja antamiensa tietojen oikeellisuudesta.     

Näytteilleasettajalla edellytetään olevan tietokone dataliittymällä kyetäkseen laatimaan asianmukaisen myyntipaikan. Messujärjestäjä ei ole vastuussa tietoliikenneyhteyksistä eikä niiden toimimisesta. Näytteilleasettajan odotetaan ottavan käyttöön chat-palvelun (tawk.to), jotta asiakkaat voivat olla reaaliaikaisesti palveluntuottajaan yhteydessä. Chat-palvelu toimii myös mobiilissa. Näytteilleasettajan edellytetään tekevän asianmukaisen sisällön myyntipaikkaan. Myyntipaikkaan (kauppasivulle) vaadittavia tietoja ovat kansikuva, yhteystiedot ja toimitusehdot. Näytteilleasettaja voi hyödyntää messujärjestäjän toteuttamaa valmennusta myyntipaikan (kauppasivun) tietojen lisäämisessä. Ohjausta ja tukea on saatavilla myös Facebook-ryhmässä ja messujärjestäjän chat-palvelussa.

Näytteilleasettaja vastaa itse omalla kustannuksellaan materiaalista, jonka sisällyttää myyntipaikkaan (kauppasivulle). Näytteilleasettaja vastaa kaikista tekijänoikeuslainalaisen aineiston esittämisestä aiheutuvista velvoitteista ja siitä, että esitettävä materiaali on hyvän maun ja lain mukaista.

Messujärjestäjällä on oikeus sulkea myyntipaikka ja tuotteet, jos ne eivät eivät vastaa messuteemaa tai muulla tavoin ovat vastoin hyviä tapoja tai mikäli näytteilleasettaja ei noudata ehtoja, lakia tai hyvää tapaa. Messujärjestäjä voi tehdä tämän päätöksen omalla harkinnalla ja syytä ilmoittamatta. Messujärjestäjä ei ole velvollinen tarkistamaan näytteilleasettajan antamia tietoja tai puutteellisesti annettuja tietoja. Messujärjestäjällä on oikeus huomauttaa mahdollisista puutteista. 

Näytteilleasettajat vastaavat itse myynnistään (mukaan lukien yhteystietojen ja toimitusehtojen tiedottamisesta), tilausten vastaanottamisesta ja toimittamisesta. Messujärjestäjä ei ole miltään osin vastuullinen näytteilleasettajan ja asiakkaan välisessä kaupankäynnissä. Messujärjestäjä ei ole kauppojen osapuoli, vaan kaupan sopiminen on näytteilleasettajan ja asiakkaan välinen asia kaikissa tilanteissa. Näytteilleasettaja vastaa itse liiketoimintansa toteuttamisesta mukaan lukien alv-verotus ja kuluttajille annettavien tietojen riittävyys ja oikeellisuus. Näytteilleasettaja vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä ja että ne noudattavat lakia ja hyvää tapaa. Näytteilleasettaja vastaa itse peruuttamisoikeudesta, käytänteistä ja tiedottamisesta asiakkailleen. 

Toiminta ennen messuja, messujen aikana ja niiden jälkeen

Näytteilleasettajien tuotteet ovat näkyvissä sattumanvaraisessa järjestyksessä messujärjestäjän nettisivulla. Näytteilleasettaja on löydettävissä kartalta antamansa sijainnin perusteella. Näytteilleasettaja mainitaan messukatalogissa sekä messujärjestäjän Facebookissa. Näytteilleasettaja saa toimittaa kaksi Facebook-postausta jaettavaksi messujärjestäjän Facebook-sivulla. Toinen postauksista saa olla YouTube-video. Messujärjestäjä voi poistaa sääntöjen vastaiset julkaisut. Näytteilleasettajan odotetaan sitoutuvan markkinointiin siten, että julkaisee vähintään yhden postauksen sosiaalisen median kanaviin. Näytteilleasettaja ei saa luoda omaa tapahtumaa messuista sosiaalisen median kanaviin.  

Messujärjestäjä varaa itselleen oikeuden tapahtumakokonaisuuden kannalta välttämättömiksi katsomiinsa muutoksiin ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana. Messujärjestäjällä on oikeus ottaa tilapäisesti palvelu pois käytöstä esim. päivityksen, huollon, asennuksen tmv. syyn vuoksi. Messujärjestäjällä on oikeus muuttaa mahdollisia palvelun osia tai sovelluksia. 

Messujärjestäjä ei vastaa palvelun käyttämiseen tai siinä mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, vikojen tai katkosten aiheuttamista vahingoista. Messujärjestäjä ei ole korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät palveluun tai sen käyttämiseen. Näytteilleasettajan on huolehdittava riittävästä huolellisuudesta. Messujärjestäjä ei vastaa esim. tallentamattomien tietojen katoamisesta. 

20.6.2021 jälkeen messujärjestäjä sulkee näytteilleasettajan myyntipaikan. Näytteilleasettajan tulee poistaa tallentamansa aineisto. Ellei näytteilleasettaja ja messujärjestäjä sovi toisin. 

Maksupalvelu ja kauppiassopimus Checkout Finland Oy:n kanssa

Maksunvälityspalveluna toimii Checkout, jonka maksuehdot löytyvät tästä: linkki. Mikäli näytteilleasettaja ottaa käyttöön messujärjestäjän maksupalvelun, tekee näytteilleasettaja kauppiassopimuksen Checkout Finland Oy:n kanssa Alunen.fi-palveluun. Messujärjestäjä toimeenpanee kauppiassopimuksen tekemisen Checkout Finland Oy:n kanssa, minkä jälkeen sopimuksen teko on Checkout Finland Oy:n ja näytteilleasettajan välinen asia. Kun kauppiassopimus on voimassa, kytkee messujärjestäjä maksupalvelun päälle kauppapaikkaan. 

Checkout Finland Oy veloittaa maksutapahtumakohtaiset kulut hinnastonsa (1.5.2021) mukaisesti: pankkimaksutavat 0,55 € + 0,00%, korttimaksutavat 0,55 € + 2,00% , mobiilimaksutavat 0,65 € + 2,00% ja OP Lasku 0,55 € + 2,00%. Tilitykset hoituvat Checkoutin palvelun kautta. 

Peruuttamisoikeus

Peruutusoikeutta ei ole alle 30 vuorokautta ennen tapahtumaa. 

Tietosuoja ja luottamuksellisuus

Messujärjestäjällä on oikeus, sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen, käyttää näytteilleasettajan yhteystietoja messutapahtuman myynnissä ja markkinoinnissa. Näytteilleasettaja vastaa järjestäjältä vastaanottamiensa henkilötietojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta käsittelystä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näytteilleasettajan on asetettava toimitusehdot näkyville asiaan kuuluvalla tavalla myyntipaikkaansa. 

Messujärjestäjä ja näytteilleasettaja sitoutuvat pitämään luottamuksellisina aineistot ja tiedot, jotka on sellaisiksi ymmärrettävä. Luottamuksellisia tietoja ovat muun muassa liike- ja ammattisalaisuudet. 

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus alustalle ladattuun aineistoon kuuluu sen tekijälle ja näytteilleasettajille. Messujärjestäjällä on oikeus käyttää näytteilleasettajan lataamaa, julkisesti näkyvää, materiaalia messujen markkinoinnissa ja näytteilleasettajan myynnin edistämisessä. Tällöin messujärjestäjä mainitsee tekijän hyvän tavan mukaisesti.
 
Näytteilleasettajan velvollisuutena on huolehtia palveluiden tuottamisessa tarvitsemiensa lupien hankinnasta ja mahdollisten kolmansien tahojen aineistojen käytöstä. Näytteilleasettaja vastaa siitä, että sillä on tämän sopimuksen edellyttämät oikeudet materiaalissaan käyttämäänsä aineistoon ja että materiaali tai sen käyttäminen tämän sopimuksen edellyttämiin tarkoituksiin ei miltään osin loukkaa kolmannen tekijänoikeutta tai muuta tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta eikä muuta immateriaalioikeutta.         

Asiakaspalvelu

Näytteilleasettaja voi ottaa yhteyttä messujärjestäjään puhelimitse 045 7833 3378, sähköpostitse anne.karhu(at)alunen.fi ja alunen.fi-sivustolla olevan chat-palvelun kautta.

Yleiset määräykset

Messujärjestäjä pidättää itselleen oikeuden tapahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan, ellei tapahtumaa järjestäjän ilmoittamilla perusteilla voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana. Järjestäjä palauttaa järjestäjästä johtuvasta syystä peruutettujen tapahtumien näytteilleasettajien suorittamat myyntipaikkamaksut. 

Toimitusehtojen päivittäminen

Messujärjestäjä pyrkii tiedottamaan näytteilleasettajia mahdollisista muutoksista ja palvelun käyttökatkoksista etukäteen sopivaksi katsomallaan tavalla. Messujärjestäjä voi yksipuolisesti muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla siitä näytteilleasettajille.

Sopimusehtojen osittainen mitättömyys tai pätemättömyys

Mikäli osa näistä sopimusehdoista on tai tulee lainsäädännön tai sen muutosten tai muista syistä pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi ovat sopimusehdot muilta osin yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan hyvässä yhteisymmärryksessä tällaisen ehdon korvaamisesta vastaavan tarkoituksen sisältävällä pätevällä ja täytäntöönpanokelpoisella ehdolla.

Ristiriitojen ratkaisu

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Messujärjestäjän ja näytteilleasettajan välisestä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ensisijaisesti sovittelemaan ja ratkaisemaan neuvottelemalla. Sopijaosapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopijapuoli oleellisesti rikkoo sopimusehtoja eikä kohtuullisen määräajan puitteissa ole korjannut sopimusrikkomustaan. Riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Sopimusehdoista poikkeaminen voi aiheuttaa myyntipaikan sulkemisen. Messujärjestäjä ei ota kantaa mahdollisiin erimielisyyksiin näytteilleasettajien ja asiakkaiden välillä. 

© All rights reserved. Alunen Oy.

Alunen Oy
Logo
Shopping cart