Toimitusehtojen asettaminen

Toimitusehdot asetetaan kauppasivulle näkyville. Kuluttajalle on annettava riittävästi tietoa ennen ostopäätöstä. Ehtojen sisältö kirjataan “Asetuksista”. 

Toimitusehdot asetetaan kauppasivun asetuksista.

Keskeiset etukäteen annettavat tiedot

 • myyjän nimi, maantieteellinen osoite ja kotimaa sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • osoite, johon voit toimittaa valituksen, jos osoite on eri kuin myyjän maantieteellinen osoite
 • verkkosivuilla tarjotun tuotteen pääominaisuudet
 • tavaran tai palvelun kokonaishinta veroineen. Jos hintaa ei voida tavaran tai palvelun luonteen vuoksi ennalta määritellä, sen määräytymisperusteet
 • tieto 14 päivän peruutusoikeudesta
 • kaupan peruuttamislomake
 • tieto peruutusoikeuden puuttumisesta jos sellaista ei ole
 • tieto siitä, että kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista, jos hän peruuttaa sopimuksen
 • tieto tavaraa koskevasta lakisääteisestä virhevastuusta (virhevastuun kestoajoissa on maakohtaisia eroja)
 • sopimuksen kestoaika ja tieto sen voimassaolosta toistaiseksi
 • toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen osalta tieto siitä, miten voimassaolo voidaan päättää
 • jos sopimus voi uusiutua automaattisesti, miten sen voimassaolo katkaistaan
 • tieto mahdollisuudesta saattaa sopimusta koskeva riita-asia tuomioistuimen ulkopuolisen riidan ratkaisuelimen käsiteltäväksi, jos sellainen on

Lähde: Euroopan kuluttajakeskus Suomessa (2019). Saatavilla: Ennen kuin ostat

Kuluttaja-asiamiehen linjaus: Verkkokauppa ja muu etämyynti

Verkkokauppa ja muu etämyynti. Teoksessa: Kuluttaja-asiamiehen linjaus. 2014. Saatavilla: Verkkokauppa ja muu etämyynti)

Digitaalisen sisällön toimittaminen

Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena (KSL 6:8)pidetään digitaalisessa muodossa lataamalla, suoratoistona tuotettua tai toimitettua tietoa, esim. tietokoneohjelma, sovellus, peli, musiikki, video (mm. urheilutapahtuman katseluoikeus) tai teksti (mm. näköislehden lukuoikeus). Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena ei pidetä muisti- tai tallennusvälineellä esim. CD- tai DVD-levyllä toimitettua digitaalista sisältöä, jolloin kyseessä on tavaran kauppa. (Kuluttaja-asiamiehen linjaus 2014.)

Aiheeseen liittyviä Kuluttajansuojalain pykäliä

Lähde: Kuluttajansuojalaki. Saatavilla: Kuluttajansuojalaki

Verkkokurssien ja -valmennusten osallistujatietojen poisto

Kurssin asetukset-välilehdeltä määritetään kurssin käyttöaika ja osallistujien datan poisto. Osallistujia on hyvä tiedottaa tästä.

Tietosuojan näkökulmasta on hyvä kertoa, miten kurssilaisten data poistetaan.
Alunen Oy
Logo
Reset Password
Shopping cart